Klantbeoordeling: 4,8/5 ⭐️

SHOP TOT WEL 50% KORTING

ACTIE GELDT TOT 23:59

info@lacita.nl

Artikel is toegevoegd

Krijg 20% korting!arrow_drop_up

Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties die worden gesloten tussen LaCita. en de klant met betrekking tot de aankoop van producten via onze webshop.
 2. Bestellingen
  1. Door een bestelling te plaatsen bij ons, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.
  2. We behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren naar eigen goeddunken.
 3. Prijzen en betaling
  1. Alle prijzen op onze website zijn vermeld in euro's en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
  2. Betaling dient te geschieden op het moment van bestelling via de beschikbare betaalmethoden op onze website.
 4. Verzending en levering
  1. We streven ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en te verzenden. Verwachte levertijden worden op de website vermeld en zijn slechts indicatief.
  2. Het risico van verlies en beschadiging van producten gaat over op de klant op het moment van levering.
 5. Herroepingsrecht
  1. Je hebt het recht om je bestelling binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
  2. Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, dien je het product in originele staat en verpakking terug te sturen naar ons adres.
 6. Garantie
  1. We garanderen dat onze producten voldoen aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
  2. Eventuele garantieclaims dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek aan ons te worden gemeld.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de bestelling en is in geen geval hoger dan het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 8. Intellectuele eigendom
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de inhoud van onze website behoren toe aan ons of onze licentiegevers.
  2. Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke toestemming enig materiaal van onze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of gebruiken.
 9. Klachten
  1. Klachten over onze producten of dienstverlening kunnen worden gemeld via het contactformulier op onze website.
  2. We streven ernaar om klachten binnen 14 dagen af te handelen.
 10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  1. Op alle overeenkomsten tussen jou en ons is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar wij gevestigd zijn.